Kонкурсот за вработување на позициите Специјалисти - референти за продажба во продажен салон во Гостивар е затворени, и на истите се вработени:

 

-          Берат Ислами

-          Слаѓан Јованоски

-          Бони Исајлоска

-          Светлана Здравковска

-          Едмон Фејзулаи

На останатите пријавени кандидати им благодариме за учеството и им посакуваме успех во некој нареден конкурс.

ANHOCH Скопје, Македонија www.anhoch.com