Сите приватни и деловни корисници кои  во периодот на претпродажба од 23.09.2020 до 01.10.2020 година* ќе порачаат Samsung Galaxy S20 FE, ќе добијат Samsung Galaxy Fit2 и Clear Standing футрола.         

Линк до Ваучерите за преднарачка: https://bit.ly/33UcnVj                                                                                                                       

Во моментот на превземање на уредот кој е порачан во периодот на претпродажбата, неопходно е корисникот да ги остави своите лични податоци заради испорака на Galaxy Fit2 ( лични податоци на корисникот кои се собираат се: име и презиме, контакт телефон и адреса за испорака), а во спротивно ќе биде потребно корисникот да се договори за лично превземање во малопродажниот објект.                           

Испораката на Galaxy Fit2 ќе се реализира во периодот од 15.10.2020 до 31.10.2020 година                                                                                  Испораката на уредите Galaxy S20 FE кои биле порачани во периодот на Претпродажбата Galaxy S20 FE започнува на 02.10.2020 година**. Редовната продажба на уредите Galaxy S20 FE започнува на 02.10.2020 година.                                                

*или до истек на залихите на Galaxy Fit2

** Во зависност од расположливоста на уредите кај овластениот партнер на Samsung