Детални карактеристики за кредити

product image
 • Износ до 120.000 денари
 • Од 6 до 48 рати
 • Експресно одобрување

ИНСТАНТ НАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

 

Максимален износ

До 120.000 МКД

 

Валута

МКД

 

Каматна стапка (за цел период)

 • 10,1%

 

Рок на отплата

 • до 48 месеци или до навршени 75 години старост (до рок на отплата) (грејс период: до 3 месеци)

 

Важи за

Вработени и пензионери

 

Кредитна способност

Согласно МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

 

Манипулативен трошок (еднократно)

 • Кредити со редовна камата во грејс периодот: 3% од износ на кредит, минимум 1.500 МКД
 • Кредити со бескаматен грејс период: 6% од износ на кредит, минимум 1.500 МКД

 

Трошок за апликација

Без трошок

 

Трошок за предвремена отплата

Без трошок

 

Обезбедување

 • Траен налог
 • Жирант(и) – според проценка на ризик од експозитурата каде кредитот се одобрува
 • Административна забрана од сите учесници, доколку има
product image
 • Износ до 300.000 денари
 • Од 12 до 72 рати
 • Аплицирај во продажен салон

Наменски потрошувачки кредит

 

Намена на кредитот

Кредитот се одобрува исклучиво за купување на производи/услуги од соодветно продажно место

 

Износ 

Од 12.000 до 300.000 МКД

 

Валута 

Денарски кредит

 

Каматна стапка 

(Годишна) 12.89%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медиуми

 

Рок на отплата  

 • Од 12 до 48 месеци (4 години) - За кредити до 30.000 МКД
 • Од 12 до 72 месеци (6 години) - За кредити над 30.000 МКД

 

Исплата 

Исплата се врши на трансакциска сметка на Продавачот од кој се купува соодветниот производ или услуга

 

Отплата

Минимален износ на месечен ануитет 299 МКД

Еднакви месечни ануитети

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

 • со траен налог
 • преку i-bank системите на СБ

 

Трошоци

БЕЗ административни трошоци
БЕЗ трошоци за предвремена отплата        

 

Критериуми за кредит  

 • Физички лица, Државјани на Р.С.М.
 • Минимален приход од 97.200 мкд годишно или 8.100мкд месечно за секој учесник во кредитот поединечно.
 • Возраст на клиентот:
  • За клиенти со плата во СБ/ клиенти без плата во СБ и клиенти без пензија во СБ од 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата на кредитот.
  • За клиенти со пензија во СБ до 67 години на денот на отплата ( во случај кога се вклучува ко - кредитобарател/и и сите учесници во кредитот се пензионери во моментот на аплицирање, возраста на еден од учесниците мора да биде до 67 години на денот на отплата, додека возраста на останатите учесници може да биде до 70 години на денот на отплата на кредитот).
 • Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/a)
 • Освен лице кое е член на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а), ко-кредитобарател може да биде и лице кое ги задоволува следните услови:
  • да е клиент со плата во СБ, или
  • да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или во друга банка и со добра кредитна историја

 

Потребни - документи  

 1. Потпишана Апликација и Договор за наменски кредит (2 примерока)*
 2. Фотокопија од лична карта или пасош*
 3. За клиенти кои земаат плата во СБ: потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци*
  За сите останати клиенти: Чек од пензија/потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена) , а по потреба и други документи за доказ за висина на 6 месечни примања.
 4. Оригинална Про-фактура од продавачот за продажба на производите, потпишана и заверена со печат
 5. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје*
 6. Други документи по барање на банката*

 

*Се однесува на кредитобарател и ко-кредитобаратели

 

product image
 • Износ до 120.000 денари
 • Од 6 до 48 рати
 • Само со лична карта
 • Супер брзо одобрување

Уни Банка – Наменски потрошувачки кредит

 

 • Најдобри и најповолни услови!
 • Одбери лаптоп, телефон, таблет или пак гејмерски компјутер и плаќај на рати БЕЗ скриени трошоци!
 • Искористете ги погодностите кои ги нудиме за клиенти со редовни месечни приливи.

 

Услови

 • Минимален износ: 12.000 денари
 • Максимален износ: 120.000 денари
 • Рок на отплата: од 6 до 48 рати
 • Старосна граница: Од 18-70 години
 • Без трошоци за предвремена отплата

 

Потребни документи

 

ПРИМЕР:

За одобрен кредит со износ од 90.000 денари и рок на отплата на 4 години, ратата изнесува 2.284 денари. За дополнителни информации и начинот на отплата може да се информирате во продажните салони на Анхоч.

product image
 • Износ до 300.000 денари
 • Од 6 до 48 рати
 • Супер брзо одобрување

SILKROAD – Потрошувачки кредит


Потребни документи кои може да ги преземете:

 

Износ

 • Минимум МКД 12.000
 • Максимум МКД 300.000

 

Корисници (таргет група)

 • Физички лица / Државјани на РМ
 • 18-72 старосна граница (не постар од 72 год. со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)

 

Критериуми за кредит

 • Критериум за минимален нето месечен приход
  • За пензионери – 10500 мкд
  • За вработени – минимална нето плата во државата
 • Критериум за работен стаж
  • Кредитобарателот да биде во работен однос на неопределено/определено време, минумум 6 месеци, независно кај кој работодавец

 

Ко-кредитобарател

Максимум два

 • Во случај ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и / или возраста

 

Рок

од 6 месеци до 48 месеци

 

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

 

Предвремена отплата

0% казнена провизија за предвремена отплата

 

Потребни документи

 • За предодобрување:
  • Пополнета апликација
  • Изјава за поврзани субјекти
  • Изјава за согласност за доставување извештај од Македонско Кредитно Биро (МКБ)
  • Копија од лична карта/пасош
 • За пензионери
  • За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија
 • За вработени
  • За кредити до МКД 30.000
   • Потврди за плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје за последните 6 месеци
  • За кредити од МКД 30.000 до МКД 300.000
   • Потврди за кредитобарателот (и ко-кредитобарателот/ите) дека се во работен однос и износ на плата на образец од Силк Роуд Банка АД Скопје (заверена и потпишана од овластени лица кај работодавецот, не постара од 30 денови).
   • За вработени во Буџетски установи, јавни претпријатија, АД, вработени во 200те најпрофитабилни компании се бара потврда за просечната плата во последните 6 месеци.
   • За вработени во мали приватни компании се бара потврда за просечната плата во последните 6 месеци, извод од сметка за последните 6 месеци и М1/М2 образец за кредитобарателот и за ко-кредитобарателите.

 

product image
 • Износ до 150.000 денари
 • Од 4 до 36 месечни рати
 • Одобрување на лице место

Smart 0%
Купи сега, плати подоцна!

 • Без провизија
 • Платете до 12 рати
 • Без трошоци за одобрување
 • Потпишувате договор директно преку апликацијата
 • Брзо одобрување
 • Користете специјални понуди
 • Купувајте онлајн
 

Flexi
Изберете флексибилна рата!

 • Ниска месечна провизија
 • Отплата до 36 рати
 • Без трошоци за одобрување
 • Потпишувате договор директно преку апликацијата
 • Брзо одобрување
 • Користете специјални понуди
 • Купувајте онлајн

 

Flexi:

 • период: 6-36 месеци
 • износ: 1.000-150.000 мкд


Smart 4 0%

 • период: 4 месеци
 • износ: 1.000-40.000 мкд

 

Comfort 6 0%

 • период: 6 месеци
 • износ: 1.000-40.000 мкд

 

 

Comfort 12 0% 40.000 денари

 • период: 12 месеци
 • износ: 1.000-40.000 мкд

 

 

Comfort 12 0% 150.000 денари

 • период: 12 месеци
 • износ: 1.000-150.000 мкд